Home

Ik werk als dominee met mensen; op fijne en minder leuke momenten in hun leven. In de verhalen van de joods-christelijke traditie zoek ik daarvoor inspiratie. Deze verhalen over mensen en (hun) God kunnen richting wijzen, je aan het denken zetten en troost geven. Ook help ik mee in de organisatie van de plaatselijke kerk­gemeen­schap. Momenteel is dat de Dorpskerk van Eelde-Paterswolde (PKN). 

Overlap tussen kerk en wereld

Mijn focus ligt op de overlap tussen de kerkgemeenschap en de wereld die ons omringt. Misschien vallen ze wel samen: kerkmensen zijn ook wereldburgers. Dat betekent dat wat voor het dorp relevant is, ook voor de kerk relevantie heeft. En dat de kerk plannen maakt en initiatieven neemt waar de dorpsgemeenschap ook wat aan heeft.

Schrijfwerk

Iemand zei ooit tegen me: ben je dominee of kunstenaar? Dat laatste ligt me ook wel, eigenlijk. Want ik ben veel met ‘verwoorden’ bezig. Ik probeer dat op een originele manier te doen, en met diepgang. Mijn ‘grondstof’ zijn dan de verhalen van de bijbel en de wereld. Ik verwerk ze in preken. Maar ook in verhalen die ik schrijf voor de kinderen in de kerk. Ik gebruik ook poëzie, soms van mezelf en soms vertalingen. En ik blog over wat me interesseert en wat ik graag door wil geven.

Live performance

Als je me een keer live wilt zien preken, kom dan naar de Dorpskerk in Eelde. Of tune in via kerkomroep.nl. Soms preek ik ook elders.