Wat betekent Geloof Hoop en Liefde?

Een kettinkje met 3 symbolen

Soms draagt iemand een kettinkje met daaraan een kruisje, een ankertje en een hartje. Drie symbolen. Al het goede komt in drieën zou je kunnen zeggen. Ze staan voor geloof, hoop en liefde**.

Je kunt deze tekst ook als podcast beluisteren!


Waar komen geloof hoop en liefde vandaan?

De drie woorden Geloof Hoop en Liefde komen uit de bijbel van het christendom. Daarin staat ook een lied over de liefde. In de tekst van dat lied wordt de liefde beschreven als het belangrijkste, als datgene wat alles zin geeft.

Misschien heb je de tekst wel eens gehoord als twee mensen in de kerk gingen trouwen. Hij eindigt in elk geval zo:

“Voor ons blijven geloof, hoop en liefde over, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”

Ontdek ook mijn blog over de kwetsbaarheid van de liefde: Als de dood voor de liefde.

Geloof hoop en liefde helpen je vol te houden

Volgens mij hebben alle drie de woorden te maken met hoe je mens kunt zijn. Het zijn de voorwaarden voor een menselijk leven, om het vol te houden. Ze verwijzen alle drie naar een ongekende kracht, en tegelijkertijd naar grote kwetsbaarheid.

Geloof is vertrouwen

Geloof is een ander woord voor vertrouwen. Vertrouwen is je basis, de diepe overtuiging dat de wereld ten diepste goed en veilig is. Dat je weliswaar kunt struikelen maar dat er altijd een bodem is onder jouw vallen. Vertrouwen maakt kwetsbaar, want er gebeuren onvoorspelbare dingen. Je wankelt en dan toch vinden je voeten ergens voorzichtig vaste grond. Ergens in de diepte. Of in de hoogte. Vertrouwen afgewisseld door diepe twijfel. Is er meer? Word ik opgevangen als ik val in de dood?

Ik schreef ooit een longread over rouw en dood als onverwachte vriend.

Hoop zoekt perspectief

Hoop is prachtig. Hoop doet leven. Hoop is iets dat je verstand te boven gaat en dat merk je op het moment dat je ondanks alles wat je meemaakt nog je ogen open kunt doen ‘s ochtends, diep inademen en een dag tegemoet gaan waarvan je niet weet wat die je brengt. Hoop houdt je verankerd in een realiteit die niet tastbaar is maar voor je gevoel wel mogelijk. Hoop maakt je kwetsbaar omdat zij geen rekening houdt met tegenslag, hoe je je daar ook op instelt. Hoop rekt het verlangen dat het goed komt op tot het breekt in wanhoop, om vervolgens weer hoopvol door te gaan. Het leven intens te omarmen. Steeds zoeken naar kleine kiertjes perspectief. Dat doen mensen.

Liefde is het toverwoord

Liefde. Liefde is het Toverwoord, zei ooit een wijze vrouw tegen mij. “Sterk als de dood is de liefde” staat op een andere plek in de bijbel. Iedereen wil wel met een liefdevolle, open blik worden aangekeken. Maar ook liefde maakt kwetsbaar. Want door je open te stellen voor de liefde, laat je je verdediging zakken en kun je ook pijnlijk geraakt worden.

Nog een podcast van Kaj? Luister naar ‘Met verhalen meer mens’.

Geloof hoop en liefde zijn krachtig én kwetsbaar

Geloof hoop en liefde. Woorden die gaan over levenskracht die zelfs in de schaduw van de dood niet verdwijnt. Over een dimensie van ons mensenbestaan die alles te boven gaat. Krachtig en kwetsbaar tegelijk. Zo zijn we als mensen helemaal.

Een beeld van god als krachtig en kwetsbaar

In de bijbel laat de god van joden en christenen zich zien als krachtig maar ook kwetsbaar. Het tweede, christelijke deel van de bijbel gaat over die kwetsbaarheid. Omwille van de liefde maakt god zichzelf onmachtig en kwetsbaar. Om zo zelf te laten zien wat het betekent om met niets in handen te leven, uit hoop en vertrouwen. Om te laten zien dat liefde het laatste woord heeft. God laat zien wat het betekent om mens te zijn. En dat je je daar veilig bij kunt voelen.

Blijf hopen op geloof in de liefde

Uit die verhalen putten mensen moed. Daar is zo’n kettinkje met een kruis, een anker en een hartje eraan een teken van. Het hangt om je nek maar je kunt je er als het ware even aan vasthouden. Om de hoop te blijven liefhebben ondanks teleurgestelde verwachtingen. Om te blijven hopen op vertrouwen als je even elke basis kwijt bent geraakt. Om te blijven geloven in de liefde als de goddelijke kracht voor en in iedereen.

Wat betekent geloof, hoop en liefde?

Geloof, hoop en liefde betekent dat je ondanks de kwetsbaarheid van je leven, blijft vertrouwen dat de kracht van de liefde het sterkste is. Dat is een kwestie van lef en overgave. De inspiratie hiervoor vind je in de verhalen over god die mens werd.

Hopen op geloof in de liefde

‘Blijven hopen op geloof in de liefde’ is een zin uit een liedje van Liselore Gerritsen. Je vindt het onderaan deze pagina.

**“Geloof wordt voorgesteld door het kruis met een verwijzing naar de kruisdood en opstanding van Jezus. De hoop wordt weergegeven door een anker waarmee je stevig blijft liggen in onrustig water. De liefde wordt verbeeld met een hart, het symbool van emotie en passie.”(Bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *