Gedicht: een nieuwe dag

Ik wil al het mooie
niet tenietdoen met
mijn pen

de goddelijke dingen
niet bederven met
mijn schrijven

Ik wil dat oude dingen
niet bij het oude blijven

maar ze vormen met
mijn woorden tot iets
dat niemand eerder zag

en ze laten stralen als
in het licht van
een nieuwe dag